วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2554

คำเตือนสติถ้าเจ้าได้ขี่ช้างกั้งร่มเป็นพยา อย่าซิลืมชาวนาผู้ขี่ควายคอนกล้า

เมื่อก่อนเป็นคนธรรมดา ปัจจุบันถ้าเป็นเทวดาได้ก็อยากจะเป็น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น